Federação Paulista de Golfe

  41º Aberto Masculino e Feminino do Arujá Golf Clube
  DIA 3

HCP INDEX ATE 8,5 - APOS CORTE - MASCULINO
DIA 1 DIA 2 DIA 3
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
LUCAS J. PARK
110230091
0
PAGC
36
31
67
34
38
72
36
36
72
211
RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO
110100247
8
AESJ
35
39
74
34
37
71
33
37
70
215
DANIEL KENJI ISHII (A) (BRA)
210001002
1
IGC
32
35
67
38
40
78
33
37
70
215
MARCOS J. WOO PARK
110230144
10
PAGC
34
39
73
37
36
73
37
35
72
218
ALEX KAWAHARADA
158497532
6
IMGC
33
36
69
42
34
76
36
37
73
218
RAMON DE PAULA SILVA
110230146
5
AGC
37
41
78
35
38
73
33
36
69
220
THOMAS CHOI
110150310
0
SPGC
35
38
73
38
36
74
37
37
74
221
FERNANDO AUGUSTO SILVA
110370195
4
CAGC
36
35
71
37
37
74
39
37
76
221
DONIZETTI DE SOUZA
110100072
5
AESJ
36
35
71
36
41
77
39
36
75
223
10°
DIOGO OLIVEIRA
110100615
8
AESJ
41
41
82
34
35
69
41
35
76
227
11°
MASAKAZU SHOJI
110080032
10
AGC
36
35
71
36
39
75
37
44
81
227
12°
LUIZ HISAYA MIYAGI
110050310
6
AGC
35
37
72
40
39
79
38
40
78
229
HCP INDEX 8,6 A 14,0 - ADULTO - MASCULINO
DIA 1 DIA 2 DIA 3
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
WALTER CALEGARI
110050057
13
AGC
0
31
36
67
30
34
64
131
ARNALDO PFAFF
153070854
14
PAGC
0
36
34
70
32
35
67
137
LAERCIO SUGUIMOTO
153716634
16
LAGC
0
34
30
64
39
34
73
137
FABIO MU YOON
110230199
16
PAGC
0
33
30
63
36
40
76
139
RICARDO SATOSHI KOBASHI
110050327
16
AGC
0
34
35
69
34
37
71
140
CRISTOPHER DANIELS
1104500072
10
SPFCG
0
37
33
70
34
37
71
141
MARCO HIRASAKI
110120402
16
BGC
0
35
39
74
35
34
69
143
LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA
110190015
13
SAGC
0
33
39
72
35
36
71
143
MARIO SAWADA
110050045
11
AGC
0
35
40
75
37
33
70
145
10°
JULIO NAKAO
110450289
16
AGC
0
34
36
70
38
37
75
145
11°
PAULO PRAEIROS DA SILVA RUSSO
110230118
12
PAGC
0
33
37
70
35
40
75
145
12°
SERGIO ARAUJO
110050505
16
AGC
0
36
40
76
39
31
70
146
13°
ROBSON DA SILVA SEGALLA
110260204
17
IMGC
0
35
40
75
33
38
71
146
14°
TADAMASSA YAMADA
110050470
11
AGC
0
41
33
74
34
38
72
146
15°
GENIVAL SEVERINO VIANA
110230200
14
PAGC
0
34
40
74
32
40
72
146
16°
JOEL DANTAS JUNIOR
151287155
14
RGGC
0
36
36
72
38
36
74
146
17°
KIYOSHI AMEMIYA
110050197
14
AGC
0
33
40
73
34
40
74
147
18°
MASSAHARU MIZOGUCHI
110050359
11
AGC
0
32
38
70
37
40
77
147
19°
LUIZ FERNANDO DA SILVA
110090368
13
CGC
0
40
37
77
34
37
71
148
20°
ELIAS MARCONDES DOS SANTOS
110050173
15
AGC
0
34
42
76
38
34
72
148
21°
WILSON YUKIHIRO IGAWA
110050214
17
AGC
0
38
37
75
38
35
73
148
22°
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD
110070171
14
AGC
0
38
42
80
35
34
69
149
23°
ANTONIO FERREIRA FILHO
110080105
16
GGC
0
38
39
77
31
41
72
149
24°
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO
110220116
15
IMGC
0
32
40
72
39
38
77
149
25°
WILSON ROBERTO WAKI
110050118
13
AGC
0
42
36
78
32
40
72
150
26°
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
810010077
13
CGCC
0
37
34
71
40
39
79
150
27°
ADAUTO DA SILVA OLIVEIRA
110050235
11
AGC
0
35
41
76
36
39
75
151
28°
ADEMIR MAZON
110090398
12
SAGC
0
35
35
70
39
42
81
151
29°
SERGIO SACURAI
110050110
13
AGC
0
34
45
79
37
37
74
153
30°
MURAYAMA MASATO
110050433
14
AGC
0
38
38
76
38
39
77
153
31°
AKAMINE YUKIO
110050374
11
AGC
0
35
40
75
33
45
78
153
32°
MATUOKA CELSO
110050175
16
AGC
0
42
38
80
36
38
74
154
33°
CARLOS ISAO MOMOSE
150901159
13
PAGC
0
40
39
79
34
41
75
154
34°
SUMIO ONO
110050120
15
AGC
0
39
39
78
38
38
76
154
35°
EDUARDO NAGAO
110050429
12
AGC
0
38
40
78
40
37
77
155
36°
JORGE OGAWA
110050141
13
AGC
0
35
39
74
36
45
81
155
37°
NAGAE YOSHIRO
110040021
15
PLGC
0
39
41
80
38
38
76
156
38°
YASUHITO SHINOHARA
153257539
12
AGC
0
37
41
78
40
38
78
156
39°
KAZUO NOZAWA
110051189
12
AGC
0
37
39
76
41
39
80
156
40°
JOAO CARLOS KOBAYASHI DE LIMA
110260165
16
AGC
0
37
39
76
40
40
80
156
41°
KENDALL DUNN
110120447
12
BGC
0
36
39
75
40
41
81
156
42°
NELSON BARBOSA DOS SANTOS
110050155
17
AGC
0
36
42
78
41
38
79
157
43°
VALDIR MARQUES
110100073
16
AESJ
0
39
39
78
35
44
79
157
44°
MIYAZAKI KENJIRO
110050460
12
AGC
0
36
42
78
38
42
80
158
45°
MILTON INOUE
110040056
14
PLGC
0
37
39
76
44
38
82
158
46°
ADEMILTON QUEIROZ
110230198
13
PAGC
0
34
40
74
43
41
84
158
47°
EDUARDO S HIGASHI
110120228
13
BGC
0
39
43
82
36
41
77
159
48°
ISA SHINTEI
110050095
11
AGC
0
39
39
78
38
44
82
160
49°
RICARDO HA
110050222
15
AGC
0
38
39
77
43
40
83
160
50°
RICARDO WAI
157520836
14
PLGC
0
36
36
72
49
39
88
160
51°
ROGELIO AZEVEDO ORTIZ
234913449
11
FGERJ
0
39
39
78
38
46
84
162
52°
SANDRO CONCEICAO
113290311
11
AGC
0
40
45
85
39
39
78
163
53°
ADRIANO MARCELO MARQUEZE
110260011
13
VVGC
0
38
50
88
38
38
76
164
54°
ANDRE CUNHA SIMAO
110370204
16
DGC
0
39
45
84
43
40
83
167
55°
HISSACHI TAKEHARA
110100497
16
AESJ
0
41
48
89
45
39
84
173
56°
DOUGLAS ALVES DELAMAR
110020540
14
SFGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
57°
EDSON TATSUMI
110050415
15
AGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
58°
SIDNEI SHIROMA
110230153
15
PAGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
HCP INDEX 14,1 A 19,4 - ADULTO - MASCULINO
DIA 1 DIA 2 DIA 3
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
CARLOS EDUARDO T. NUNES
2274949
17
NENHUM
0
33
34
67
33
35
68
135
RODRIGO YUKI TANNO
110120343
20
BGC
0
33
32
65
36
34
70
135
JOSE TRUDE DA CONCEICAO
110070013
17
SSVGC
0
34
33
67
37
32
69
136
NELSON TAVARES JR
152407078
19
PAGC
0
34
38
72
31
35
66
138
SUSUMU SASAKI
154030788
21
LAGC
0
33
35
68
34
37
71
139
RUBENS RIBEIRO RIZZO
110260016
19
CHPGC
0
35
33
68
32
39
71
139
JORGE NAGAI
153638724
17
PAGC
0
31
38
69
33
38
71
140
YANG CHING CHIG
110090168
19
GGCC
0
33
33
66
35
39
74
140
LUCIANO HAYATA
110050264
22
AGC
0
34
33
67
38
37
75
142
10°
MARIO KEIGO NAKAMURA
110100613
18
AESJ
0
34
40
74
36
33
69
143
11°
SAITO NELSON
110050030
18
AGC
0
35
38
73
36
34
70
143
12°
MARIO FUMIO AOKI
110100035
21
AESJ
0
33
38
71
36
37
73
144
13°
YOSHINORI ITOKAZU
110050332
21
AGC
0
35
34
69
33
42
75
144
14°
RAIMUNDO NONATO RESENDE DE SOUZA
154000559
17
CAGC
0
34
33
67
40
37
77
144
15°
NOZUMA MASSAALO
110050260
23
AGC
0
34
43
77
34
36
70
147
16°
LAIRSON MARQUES PACHECO
110050484
20
AGC
0
40
37
77
33
37
70
147
17°
MAEKAWA SHIGEO
110050428
18
AGC
0
37
38
75
34
38
72
147
18°
MARCOS LOPES FERREIRA
110050283
21
FPG
0
37
36
73
33
41
74
147
19°
FABIANO PIRES VIEIRA
110290090
19
IMGC
0
34
37
71
36
40
76
147
20°
EUGENIO MARTINS NETO
110090176
19
BRZGC
0
37
37
74
39
35
74
148
21°
DUCK HO LEE
154228217
18
CGC
0
34
42
76
39
34
73
149
22°
MARCOS RUIZ
110050405
19
AGC
0
35
38
73
38
38
76
149
23°
AKIO UKON
110050199
19
AGC
0
36
40
76
38
37
75
151
24°
MARCEL ONO
110450233
19
SPFCG
0
34
42
76
34
41
75
151
25°
NILTON KAWAHARA
110050016
19
AGC
0
35
37
72
42
37
79
151
26°
EURICO ISSAO SARUHASHI
110050431
21
AGC
0
38
40
78
38
36
74
152
27°
JAIME MATSUI
110051170
20
AGC
0
34
35
69
43
41
84
153
28°
JUAREZ FELIX DA COSTA
159324879
18
IMGC
0
34
44
78
39
37
76
154
29°
LUIZ MASSAO HIGA
153200121
20
AGC
0
34
44
78
35
41
76
154
30°
CARLOS ONARI
110050028
22
AGC
0
36
41
77
41
36
77
154
31°
ROGERIO GOMES CHOJNACKI
157089608
19
IMGC
0
39
44
83
36
36
72
155
32°
CARLOS TOKUITI AMAGAI
110100230
22
AESJ
0
41
39
80
40
35
75
155
33°
ROBERTO TAKESHI ZORIKI
110050252
23
AGC
0
35
43
78
44
33
77
155
34°
EDUARDO PITOL
110260197
18
CHPGC
0
40
38
78
35
42
77
155
35°
MASAHIRO UEHARA
110050383
20
AGC
0
38
36
74
42
39
81
155
36°
ANTONIO CARLOS PADULA
110070200
23
IGC
0
36
49
85
35
36
71
156
37°
ARIOVALDO HIROMITSU SUZUKI
110050366
23
AGC
0
40
40
80
35
41
76
156
38°
KOBAYASHI HILARIO
110051163
21
AGC
0
38
40
78
39
39
78
156
39°
CELSO BARROSO
110050254
21
AGC
0
35
38
73
38
45
83
156
40°
ROBERTO ELIAS RODRIGUES
154731518
20
AGC
0
42
43
85
33
39
72
157
41°
ALFREDO YOSHITO KOGA
110110006
18
IGC500
0
38
45
83
38
36
74
157
42°
MARIO SHIMABUKURO
110050084
20
AGC
0
38
36
74
44
39
83
157
43°
GUILHERME MORALLES
110370130
20
DGC
0
34
39
73
46
38
84
157
44°
ADEMAR SONODA
110050494
20
AGC
0
41
38
79
36
43
79
158
45°
LUIZ YOSHINOBU SAWAZAKI
110050243
21
AGC
0
36
46
82
39
38
77
159
46°
MASSAO HAMA
110050233
18
AGC
0
37
43
80
41
40
81
161
47°
WILSON KATSUMI TOYAMA
110100107
23
AESJ
0
39
41
80
40
41
81
161
48°
EDUARDO BRADASCHIA
110450090
21
SPFCG
0
45
37
82
44
37
81
163
49°
SERGIO TAKANO
110050370
18
AGC
0
35
39
74
44
45
89
163
50°
TAKUMI KAMIJO
110260176
23
AGC
0
45
45
90
36
39
75
165
51°
GUILHERME DIEZ HIGASHI
410001104
19
LO
0
42
42
84
42
39
81
165
52°
TOSHITAKE DAIGO
110040442
17
PLGC
0
47
46
93
37
40
77
170
53°
ALEXANDRE PARRA
159864341
22
PAGC
0
47
50
97
45
48
93
190
54°
VICENTE NASSER DO PRADO
110230105
22
PAGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
55°
WAGNER MARTINS
110150299
23
SFGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
HCP INDEX ATE 16,0 - ADULTO - FEMININO
DIA 1 DIA 2 DIA 3
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
SAMIRE OLIVEIRA
157524396
12
AGC
0
32
35
67
35
35
70
137
LAUREN GRINBERG
110147020
4
LAGC
0
37
33
70
36
35
71
141
ELISABETH TATSUMI
110057415
16
AGC
0
38
39
77
32
33
65
142
LIDIA MUTSUMI NISHI TSURU
110127022
15
BGC
0
40
39
79
37
34
71
150
KYOUNG AIE KIM
150240086
17
CGC
0
34
41
75
36
39
75
150
SUELI MIYUKI HORII
110237001
11
AGC
0
34
38
72
39
41
80
152
ELISA MIZOGUCHI
110057359
15
AGC
0
38
41
79
34
40
74
153
LIDIA SAWADA
110057045
15
AGC
0
39
40
79
37
38
75
154
STELA MAYUMI MIYAGI
110057310
10
AGC
0
40
40
80
40
35
75
155
10°
CARLA ZILIOTTO
110050802
4
AGC
0
38
39
77
40
38
78
155
11°
JESSICA LOURENCO DA SILVA
110237018
9
PAGC
0
41
41
82
35
39
74
156
12°
MARIA FERNANDA LACAZ
151014149
4
SFGC
0
38
41
79
39
39
78
157
13°
MATSUYO AISO
110127063
15
BGC
0
47
42
89
57
52
109
198
14°
MARISE SAWADA
110057003
13
AGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
HCP INDEX 16,1 A 25,7 - ADULTO - FEMININO
DIA 1 DIA 2 DIA 3
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
HELENA I. ZORIKI
110057252
23
AGC
0
39
34
73
36
31
67
140
SAYURI MORI
110057050
24
AGC
0
32
37
69
36
35
71
140
YURIKO MIYAE WAKIMOTO
110057176
30
AGC
0
38
35
73
35
33
68
141
NAGAO EUNICE
110057465
25
AGC
0
37
33
70
37
37
74
144
TEREZINHA DIAS
110057034
20
AGC
0
35
39
74
35
36
71
145
JOELMA RODRIGUES MARIA
155675543
21
IBGC
0
36
42
78
32
36
68
146
ELZA ISHII
210000626
20
IGC
0
34
36
70
44
35
79
149
HELENA Y ASSAKAWA
110057215
28
AGC
0
34
41
75
40
36
76
151
NAOMI SAKITA
110127047
30
BGC
0
35
37
72
38
41
79
151
10°
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI
110107010
27
AESJ
0
37
35
72
40
41
81
153
11°
YURI KAWAHARADA
110057860
19
AGC
0
38
41
79
42
35
77
156
12°
ALICE MATUOKA
110057175
29
AGC
0
41
39
80
41
38
79
159
13°
AKAMINE TERESA
110057374
24
AGC
0
43
42
85
39
36
75
160
14°
SHIGUEKO KAKIMOTO
110127048
29
BGC
0
38
44
82
41
37
78
160
15°
ROSA KAMIZAKI
410003283
22
PAGC
0
40
42
82
37
42
79
161
16°
JUNKO OMURA
110057072
22
AGC
0
36
36
72
42
49
91
163
17°
IVETE SADAMI AOKI
110057243
24
AGC
0
40
44
84
37
44
81
165
18°
SANDRA AKEMI HIRASAKI
110127010
22
BGC
0
36
46
82
41
43
84
166
19°
TIYOKO SAKITA
110127045
20
BGC
0
40
47
87
41
41
82
169
20°
MIYOKO HIGASHI
110127052
21
BGC
0
48
41
89
41
40
81
170
21°
MITIKO SHIGEHARA
110127089
30
BGC
0
48
52
100
45
47
92
192
22°
LUCIA BRANDAO BERTAZZOLI
110097070
28
BRZGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D