Federação Paulista de Golfe

  41º Aberto Masculino e Feminino do Arujá Golf Clube
  DIA 2

HCP INDEX ATE 8,5 - APOS CORTE - MASCULINO
DIA 1 DIA 2 DIA 3
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
LUCAS J. PARK
110230091
0
PAGC
36
31
67
34
38
72
139
RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO
110100247
8
AESJ
35
39
74
34
37
71
145
FERNANDO AUGUSTO SILVA
110370195
4
CAGC
36
35
71
37
37
74
145
ALEX KAWAHARADA
158497532
6
IMGC
33
36
69
42
34
76
145
DANIEL KENJI ISHII (A) (BRA)
210001002
1
IGC
32
35
67
38
40
78
145
MARCOS J. WOO PARK
110230144
10
PAGC
34
39
73
37
36
73
146
MASAKAZU SHOJI
110080032
10
AGC
36
35
71
36
39
75
146
THOMAS CHOI
110150310
0
SPGC
35
38
73
38
36
74
147
DONIZETTI DE SOUZA
110100072
5
AESJ
36
35
71
36
41
77
148
10°
DIOGO OLIVEIRA
110100615
8
AESJ
41
41
82
34
35
69
151
11°
RAMON DE PAULA SILVA
110230146
5
AGC
37
41
78
35
38
73
151
12°
LUIZ HISAYA MIYAGI
110050310
6
AGC
35
37
72
40
39
79
151
HCP INDEX 8,6 A 14,0 - ADULTO - MASCULINO
DIA 1 DIA 2 DIA 3
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
FABIO MU YOON
110230199
16
PAGC
0
33
30
63
63
LAERCIO SUGUIMOTO
153716634
16
LAGC
0
34
30
64
64
WALTER CALEGARI
110050057
13
AGC
0
31
36
67
67
RICARDO SATOSHI KOBASHI
110050327
16
AGC
0
34
35
69
69
CRISTOPHER DANIELS
1104500072
10
SPFCG
0
37
33
70
70
ARNALDO PFAFF
153070854
14
PAGC
0
36
34
70
70
ADEMIR MAZON
110090398
12
SAGC
0
35
35
70
70
JULIO NAKAO
110450289
16
AGC
0
34
36
70
70
PAULO PRAEIROS DA SILVA RUSSO
110230118
12
PAGC
0
33
37
70
70
10°
MASSAHARU MIZOGUCHI
110050359
11
AGC
0
32
38
70
70
11°
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
810010077
13
CGCC
0
37
34
71
71
12°
RICARDO WAI
157520836
14
PLGC
0
36
36
72
72
13°
JOEL DANTAS JUNIOR
151287155
14
RGGC
0
36
36
72
72
14°
LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA
110190015
13
SAGC
0
33
39
72
72
15°
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO
110220116
15
IMGC
0
32
40
72
72
16°
KIYOSHI AMEMIYA
110050197
14
AGC
0
33
40
73
73
17°
TADAMASSA YAMADA
110050470
11
AGC
0
41
33
74
74
18°
MARCO HIRASAKI
110120402
16
BGC
0
35
39
74
74
19°
JORGE OGAWA
110050141
13
AGC
0
35
39
74
74
20°
GENIVAL SEVERINO VIANA
110230200
14
PAGC
0
34
40
74
74
21°
ADEMILTON QUEIROZ
110230198
13
PAGC
0
34
40
74
74
22°
WILSON YUKIHIRO IGAWA
110050214
17
AGC
0
38
37
75
75
23°
KENDALL DUNN
110120447
12
BGC
0
36
39
75
75
24°
ROBSON DA SILVA SEGALLA
110260204
17
IMGC
0
35
40
75
75
25°
AKAMINE YUKIO
110050374
11
AGC
0
35
40
75
75
26°
MARIO SAWADA
110050045
11
AGC
0
35
40
75
75
27°
MURAYAMA MASATO
110050433
14
AGC
0
38
38
76
76
28°
JOAO CARLOS KOBAYASHI DE LIMA
110260165
16
AGC
0
37
39
76
76
29°
KAZUO NOZAWA
110051189
12
AGC
0
37
39
76
76
30°
MILTON INOUE
110040056
14
PLGC
0
37
39
76
76
31°
SERGIO ARAUJO
110050505
16
AGC
0
36
40
76
76
32°
ADAUTO DA SILVA OLIVEIRA
110050235
11
AGC
0
35
41
76
76
33°
ELIAS MARCONDES DOS SANTOS
110050173
15
AGC
0
34
42
76
76
34°
LUIZ FERNANDO DA SILVA
110090368
13
CGC
0
40
37
77
77
35°
RICARDO HA
110050222
15
AGC
0
38
39
77
77
36°
ANTONIO FERREIRA FILHO
110080105
16
GGC
0
38
39
77
77
37°
WILSON ROBERTO WAKI
110050118
13
AGC
0
42
36
78
78
38°
SUMIO ONO
110050120
15
AGC
0
39
39
78
78
39°
ISA SHINTEI
110050095
11
AGC
0
39
39
78
78
40°
ROGELIO AZEVEDO ORTIZ
234913449
11
FGERJ
0
39
39
78
78
41°
VALDIR MARQUES
110100073
16
AESJ
0
39
39
78
78
42°
EDUARDO NAGAO
110050429
12
AGC
0
38
40
78
78
43°
YASUHITO SHINOHARA
153257539
12
AGC
0
37
41
78
78
44°
NELSON BARBOSA DOS SANTOS
110050155
17
AGC
0
36
42
78
78
45°
MIYAZAKI KENJIRO
110050460
12
AGC
0
36
42
78
78
46°
CARLOS ISAO MOMOSE
150901159
13
PAGC
0
40
39
79
79
47°
SERGIO SACURAI
110050110
13
AGC
0
34
45
79
79
48°
MATUOKA CELSO
110050175
16
AGC
0
42
38
80
80
49°
NAGAE YOSHIRO
110040021
15
PLGC
0
39
41
80
80
50°
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD
110070171
14
AGC
0
38
42
80
80
51°
SIDNEI SHIROMA
110230153
15
PAGC
0
43
38
81
81
52°
EDUARDO S HIGASHI
110120228
13
BGC
0
39
43
82
82
53°
ANDRE CUNHA SIMAO
110370204
16
DGC
0
39
45
84
84
54°
SANDRO CONCEICAO
113290311
11
AGC
0
40
45
85
85
55°
ADRIANO MARCELO MARQUEZE
110260011
13
VVGC
0
38
50
88
88
56°
HISSACHI TAKEHARA
110100497
16
AESJ
0
41
48
89
89
57°
DOUGLAS ALVES DELAMAR
110020540
14
SFGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
58°
EDSON TATSUMI
110050415
15
AGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
HCP INDEX 14,1 A 19,4 - ADULTO - MASCULINO
DIA 1 DIA 2 DIA 3
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
RODRIGO YUKI TANNO
110120343
20
BGC
0
33
32
65
65
YANG CHING CHIG
110090168
19
GGCC
0
33
33
66
66
RAIMUNDO NONATO RESENDE DE SOUZA
154000559
17
CAGC
0
34
33
67
67
JOSE TRUDE DA CONCEICAO
110070013
17
SSVGC
0
34
33
67
67
LUCIANO HAYATA
110050264
22
AGC
0
34
33
67
67
CARLOS EDUARDO T. NUNES
2274949
17
NENHUM
0
33
34
67
67
RUBENS RIBEIRO RIZZO
110260016
19
CHPGC
0
35
33
68
68
SUSUMU SASAKI
154030788
21
LAGC
0
33
35
68
68
YOSHINORI ITOKAZU
110050332
21
AGC
0
35
34
69
69
10°
JAIME MATSUI
110051170
20
AGC
0
34
35
69
69
11°
JORGE NAGAI
153638724
17
PAGC
0
31
38
69
69
12°
FABIANO PIRES VIEIRA
110290090
19
IMGC
0
34
37
71
71
13°
MARIO FUMIO AOKI
110100035
21
AESJ
0
33
38
71
71
14°
NILTON KAWAHARA
110050016
19
AGC
0
35
37
72
72
15°
NELSON TAVARES JR
152407078
19
PAGC
0
34
38
72
72
16°
MARCOS LOPES FERREIRA
110050283
21
FPG
0
37
36
73
73
17°
MARCOS RUIZ
110050405
19
AGC
0
35
38
73
73
18°
CELSO BARROSO
110050254
21
AGC
0
35
38
73
73
19°
SAITO NELSON
110050030
18
AGC
0
35
38
73
73
20°
GUILHERME MORALLES
110370130
20
DGC
0
34
39
73
73
21°
MASAHIRO UEHARA
110050383
20
AGC
0
38
36
74
74
22°
MARIO SHIMABUKURO
110050084
20
AGC
0
38
36
74
74
23°
EUGENIO MARTINS NETO
110090176
19
BRZGC
0
37
37
74
74
24°
SERGIO TAKANO
110050370
18
AGC
0
35
39
74
74
25°
MARIO KEIGO NAKAMURA
110100613
18
AESJ
0
34
40
74
74
26°
MAEKAWA SHIGEO
110050428
18
AGC
0
37
38
75
75
27°
AKIO UKON
110050199
19
AGC
0
36
40
76
76
28°
DUCK HO LEE
154228217
18
CGC
0
34
42
76
76
29°
MARCEL ONO
110450233
19
SPFCG
0
34
42
76
76
30°
LAIRSON MARQUES PACHECO
110050484
20
AGC
0
40
37
77
77
31°
CARLOS ONARI
110050028
22
AGC
0
36
41
77
77
32°
NOZUMA MASSAALO
110050260
23
AGC
0
34
43
77
77
33°
EDUARDO PITOL
110260197
18
CHPGC
0
40
38
78
78
34°
EURICO ISSAO SARUHASHI
110050431
21
AGC
0
38
40
78
78
35°
KOBAYASHI HILARIO
110051163
21
AGC
0
38
40
78
78
36°
ROBERTO TAKESHI ZORIKI
110050252
23
AGC
0
35
43
78
78
37°
JUAREZ FELIX DA COSTA
159324879
18
IMGC
0
34
44
78
78
38°
LUIZ MASSAO HIGA
153200121
20
AGC
0
34
44
78
78
39°
ADEMAR SONODA
110050494
20
AGC
0
41
38
79
79
40°
CARLOS TOKUITI AMAGAI
110100230
22
AESJ
0
41
39
80
80
41°
ARIOVALDO HIROMITSU SUZUKI
110050366
23
AGC
0
40
40
80
80
42°
WILSON KATSUMI TOYAMA
110100107
23
AESJ
0
39
41
80
80
43°
MASSAO HAMA
110050233
18
AGC
0
37
43
80
80
44°
EDUARDO BRADASCHIA
110450090
21
SPFCG
0
45
37
82
82
45°
LUIZ YOSHINOBU SAWAZAKI
110050243
21
AGC
0
36
46
82
82
46°
ROGERIO GOMES CHOJNACKI
157089608
19
IMGC
0
39
44
83
83
47°
ALFREDO YOSHITO KOGA
110110006
18
IGC500
0
38
45
83
83
48°
GUILHERME DIEZ HIGASHI
410001104
19
LO
0
42
42
84
84
49°
ROBERTO ELIAS RODRIGUES
154731518
20
AGC
0
42
43
85
85
50°
ANTONIO CARLOS PADULA
110070200
23
IGC
0
36
49
85
85
51°
TAKUMI KAMIJO
110260176
23
AGC
0
45
45
90
90
52°
TOSHITAKE DAIGO
110040442
17
PLGC
0
47
46
93
93
53°
ALEXANDRE PARRA
159864341
22
PAGC
0
47
50
97
97
54°
VICENTE NASSER DO PRADO
110230105
22
PAGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
55°
WAGNER MARTINS
110150299
23
SFGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
HCP INDEX ATE 16,0 - ADULTO - FEMININO
DIA 1 DIA 2 DIA 3
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
SAMIRE OLIVEIRA
157524396
12
AGC
0
32
35
67
67
LAUREN GRINBERG
110147020
4
LAGC
0
37
33
70
70
SUELI MIYUKI HORII
110237001
11
AGC
0
34
38
72
72
KYOUNG AIE KIM
150240086
17
CGC
0
34
41
75
75
CARLA ZILIOTTO
110050802
4
AGC
0
38
39
77
77
ELISABETH TATSUMI
110057415
16
AGC
0
38
39
77
77
LIDIA MUTSUMI NISHI TSURU
110127022
15
BGC
0
40
39
79
79
LIDIA SAWADA
110057045
15
AGC
0
39
40
79
79
ELISA MIZOGUCHI
110057359
15
AGC
0
38
41
79
79
10°
MARIA FERNANDA LACAZ
151014149
4
SFGC
0
38
41
79
79
11°
STELA MAYUMI MIYAGI
110057310
10
AGC
0
40
40
80
80
12°
JESSICA LOURENCO DA SILVA
110237018
9
PAGC
0
41
41
82
82
13°
MATSUYO AISO
110127063
15
BGC
0
47
42
89
89
14°
MARISE SAWADA
110057003
13
AGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D
HCP INDEX 16,1 A 25,7 - ADULTO - FEMININO
DIA 1 DIA 2 DIA 3
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
SAYURI MORI
110057050
24
AGC
0
32
37
69
69
NAGAO EUNICE
110057465
25
AGC
0
37
33
70
70
ELZA ISHII
210000626
20
IGC
0
34
36
70
70
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI
110107010
27
AESJ
0
37
35
72
72
JUNKO OMURA
110057072
22
AGC
0
36
36
72
72
NAOMI SAKITA
110127047
30
BGC
0
35
37
72
72
HELENA I. ZORIKI
110057252
23
AGC
0
39
34
73
73
YURIKO MIYAE WAKIMOTO
110057176
30
AGC
0
38
35
73
73
TEREZINHA DIAS
110057034
20
AGC
0
35
39
74
74
10°
HELENA Y ASSAKAWA
110057215
28
AGC
0
34
41
75
75
11°
JOELMA RODRIGUES MARIA
155675543
21
IBGC
0
36
42
78
78
12°
YURI KAWAHARADA
110057860
19
AGC
0
38
41
79
79
13°
ALICE MATUOKA
110057175
29
AGC
0
41
39
80
80
14°
ROSA KAMIZAKI
410003283
22
PAGC
0
40
42
82
82
15°
SHIGUEKO KAKIMOTO
110127048
29
BGC
0
38
44
82
82
16°
SANDRA AKEMI HIRASAKI
110127010
22
BGC
0
36
46
82
82
17°
IVETE SADAMI AOKI
110057243
24
AGC
0
40
44
84
84
18°
AKAMINE TERESA
110057374
24
AGC
0
43
42
85
85
19°
TIYOKO SAKITA
110127045
20
BGC
0
40
47
87
87
20°
MIYOKO HIGASHI
110127052
21
BGC
0
48
41
89
89
21°
MITIKO SHIGEHARA
110127089
30
BGC
0
48
52
100
100
22°
LUCIA BRANDAO BERTAZZOLI
110097070
28
BRZGC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F/D